Köpeklerde Gebelik

Köpeklerde Gebelik

Gebe bir köpek, genellikle doğumdan birkaç gün önce hırçın ve sinirli bir hal alır. Bu davranışın sebebi, hormonlardan ziyade yavruları korumaya yönelik içgüdülerdir. Bu hırçınlık aynı düzeyde olmasa bile, yavrular büyüyene kadar devam eder. Bu dönemde dişi köpek o kadar agresiftir ki sürü liderliğini ele alır, erkek ikinci plana itilir. İnsanların ısırılma vakaları da en çok bu dönemde gözlenir. Tanımadığı kişileri yanına sokmadığı gibi, sahiplerine karşı da sertleşebilir.

 

Gebeliğin sonlarına doğru dişi köpek, kendisi için emin, sıcak, karanlık ve sessiz bir yer arar. Doğum yapacak anne köpek, özellikle doğum sırasında, bodrum veya garaj gibi yerlere konulmamalıdır. Bu davranış, çoğu köpeğin hoşuna gitmez. Doğum yaptığı için cezalandırılıyor sanıp, yavrularıyla ilgisini kesebilir ve neticede tüm yavrular ölebilir. En iyisi köpeğe, daha gebeliğin başlangıcında, yavrularına bakacağı yerin gösterilmesi ve köpeğin oraya alıştırılmasıdır. Ama tüm bunlara rağmen, bize hiç uygun gelmeyen bir yerde doğum yapmak istiyorsa, ısrarcı olunmamalıdır.

 

Bu dönemde köpek, doğum yeri olarak çukur kazabilir. Bu çukur, hem emin hem de gölge olması bakımından avantajlıdır, hatta bazılarına göre, derin çukurlar sayesinde köpek, yer çekiminden yararlanmakta ve daha rahat doğum yapabilmektedir. Yani çukura doğuran hayvan, doğum kanalını aşağıya doğru yöneltmiş olur.

Hayat paylaştıkça güzel!